1
< 49,9%

2
< 53%

3
< 66%

4
< 80%

5
< 93%

Max. punktów
Ujemnych